Psykologisk rådgivning 

i Göteborg och online KBT Göteborg

 

Samtal i Göteborg och online

KBT online

Vem är jag?


Hej och välkommen!

Mitt namn är Jonny Borg och jag är socionom, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator samt utbildad i psykoterapi med KBT-inriktning. Jag har snart 20 års erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa och människor som går igenom kriser eller andra påfrestande perioder i livet. 

Till vardags arbetar jag inom sjukvården i Göteborg och är anställd av Västra Götalands regionen och detta företag är min bisyssla. Företagets idé är att erbjuda ett kvalificerat stöd till personer som önskar samtal utan de begränsande faktorer som samtal inom den ordinarie sjukvården kan innebära.
Vad kan jag erbjuda?

Genom mitt dagliga arbete har jag stor erfarenhet av att arbeta stödjande, rådgivande och behandlande med många olika problemområden så som ångest, tvångsproblematik (OCD), oro, stress, posttraumatisk stress (PTSD) och depression. Utöver de mer diagnostiska problemformuleringarna arbetar jag även med sexologiska frågeställningar, relationsproblem, sorg och andra tillfälliga krisfyllda situationer som personer befinner sig i. Målet med mitt arbete är att ge människor stöd, råd, kunskap och förmåga att hantera det som är svårt. Mitt arbete bygger på evidensbaserade metoder, empati, kunskap och erfarenhet. Då det är viktigt för mig att du får den bästa hjälpen så åtar jag mig endast frågeställningar där jag har kompetens inom området. Om jag bedömer att du kan få bättre hjälp någon annanstans så kommer jag säga detta och förhoppningsvis kunna ge förslag på andra alternativ för dig eller hjälpa dig vidare.


Jag kan erbjuda samtalsterapi i form av fysiska samtal i Göteborg men jag erbjuder även möjligheten att ha samtal online. Jag har en mångårig erfarenhet av att möta olika sorters problematik via onlinemottagning. Evidensen för KBT via onlinesamtal är god men vid vissa typer av behandlingsupplägg så kan det vara en fördel med fysiska träffar och om behov finns så går det bra att kombinera fysiska träffar med onlinesamtal. Vi bestämmer tillsammans vad som passar dig och din frågeställning bäst.

Då jag driver detta utöver mitt ordinarie arbete så kan jag främst erbjuda tider på vardagkvällar och helger.

  Om du känner dig intresserad så tveka inte att höra av dig för att boka in ett kortare bedömningssamtal över telefon utan kostnad.

 Mvh, Jonny Borg


 Post
Samtal