Psykologisk rådgivning 

i Göteborg och onlineKBT Göteborg

Vad är KBT?

 

Kognitiv Beteendeterapi (KBT) är en terapeutisk metod som kombinerar en grundlig förståelse av tankar och beteenden för att främja positiv förändring och förbättra psykisk hälsa. KBT är starkt rotad i stöd från forskning och evidensbaserad praxis, vilket innebär att det bygger på välgrundade och beforskade metoder som har visat sig vara effektiva i upprepade studier. 

Det är viktigt att komma ihåg att KBT är en strukturerad och målinriktad terapiform som kräver engagemang och deltagande från din sida. Som terapeut kommer jag att guida dig genom processen och stödja dig på vägen mot ökat psykiskt välbefinnande och hälsosammare beteenden och tankemönster.


Här är några av de centrala aspekterna av KBT:


Kunskap och förståelse: KBT börjar med att hjälpa dig förstå sambandet mellan dina tankar, känslor och beteenden. Det handlar om att identifiera negativa tankemönster som kan ge upphov till emotionell distress och destruktiva beteenden. Genom att öka medvetenheten om dessa samband kan du börja arbeta mot förändring.

Evidensbaserad praxis: KBT är en av de mest evidensbaserade terapiformerna som finns. Det innebär att dess metoder och tekniker har genomgått rigorösa vetenskapliga studier och visat sig vara effektiva för att behandla en rad psykiska hälsoproblem, inklusive tvångssyndrom, fobier, beroendeproblematik och mycket mer. Detta så att du kan känna trygghet i att du får tillgång till beprövade strategier och verktyg för att hantera dina utmaningar. 

Fokus på tankemönster: I KBT är tankarna i centrum. Här lär du dig att identifiera negativa eller skadliga tankemönster, såsom kognitiva förvrängningar och självkritik. Genom att utmana och omstrukturera dessa tankar kan du minska känslomässig stress och förbättra ditt psykiska välbefinnandet.

Beteendeförändring: KBT integrerar även beteendeförändring som en central komponent. Det handlar om att identifiera och ändra beteenden som är skadliga eller hämmande. Beteendeförändring inkluderar ofta att gradvis exponera sig för rädslor eller utmana undvikande beteenden. Genom att balansera fokus på både tankar och beteenden, ger KBT dig verktyg och strategier för att förändra hur du tänker och agerar i svåra situationer.

Hemuppgifter: En viktig del av KBT är att tilldela hemuppgifter mellan sessioner. Dessa uppgifter kan inkludera att föra en dagbok över dina tankar och beteenden, utföra övningar för att utmana negativa tankemönster eller att gradvis utsätta dig för situationer som du tidigare undvikit. Hemuppgifterna är avsedda att hjälpa dig att omsätta det du lär dig i terapisessionerna till din vardag.

Stödjande terapeutisk relation: Terapeuten i KBT spelar en avgörande roll som en stödjande och guidande kraft. Jag kommer arbeta tillsammans med dig för att sätta upp mål, planera behandlingen och ge stöd och feedback. Det är en samarbetsinriktad relation som hjälper dig att nå dina mål.Post
Samtal